Motus Architects

is een Nederlands architectenbureau / design label dat werkt met een jong creatief team van architecten, ingenieurs en interieurontwerpers met één gezamenlijk doel; Een harmonisch totaal ontwerp creëren met de juiste balans tussen emotie en functie.
Motus Architects richt zich dan ook op zowel architectuur, als op het vormgeven van interieurs en meubilair. Elementen die in een goed ontwerp onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Nieuwe ontwerpen komen niet van de tekentafel. Het zijn gedachten; ontstaan uit een samenspel van feiten, meningen, ervaringen, wensen en verlangens. Aandachtig luisteren om deze gedachten in kaart te brengen, is daarom de basis van elk ontwerp.

Ontwerpen betekent mogelijkheden creëren. De juiste balans tussen wat de opdrachtgever wil en hoe de gebruiker dat gaat ervaren. Hierbij staan de belevenis van de ruimte en de inpassing in de omgeving centraal.

Een ontwerp is voor ons het resultaat van een intensieve dialoog met de opdrachtgever en of gebruiker(s); gebaseerd op een continue uitwisseling van wensen en gedachten. Een plan waarin ideeën zijn omgevormd tot een samenspel van lijnen, kleuren, materialen en licht. Dat is de vertaalslag die we bij MOTUS architects willen maken.

Concreet betekent dit dat wij een ontwerp op maat leveren. Daarbij richten we ons op uiteenlopende architectonische vraagstukken in alle fasen van het ontwerp en (ver)bouwproces. We zitten graag vanaf het eerste idee tot en met de oplevering samen aan tafel.

ir. Jeen Pot

Studeerde bouwkunde en architectuur aan de HTS in Groningen en studeerde hierin in 2007 cum laude af aan de TU in Delft. Tussen 2005 en 2007 werkte hij voor Olaf Gipser Architects in Amsterdam waarna hij in 2008 bij architectenbureau cepezed in dienst kwam. Daar werkte hij als projectarchitect aan talloze projecten waaronder de herontwikkeling van het Veilingwegcomplex van de Politie Rotterdam Rijnmond, de nieuwbouw van zorg- en onderzoeksinstelling Centre for Human Drug Research, project C² waarin opgenomen de eigen huisvesting van cepezed en de reisinformatiebalies voor NS. In 2017 richtte Jeen in Delft zijn eigen architectenbureau J1 op. Jeen is goed ingevoerd in het gebruik van Revit en andere 3d-applicaties en functioneert tevens als coördinator op het gebied van Building Information Model (BIM).

ir. Jos van Heerde

Studeerde bouwkunde en architectuur 1e fase aan de HTS in Groningen
waarna hij in 2007 cum laude afstudeerde in Architecture aan de TU
Delft. Na zijn studie werkte hij kort bij bij Archipelontwerpers en richtte hij in 2008 DJØST – studio for architecture and design op. In 2013 werd MOTUS architects opgericht. Jos maakt architectuur die middels een heldere positionering van het programma de context betekenis geeft.
Zowel de directe fysieke omgeving als de meteorologische elementen zijn van belang in zijn ontwerpproces.